Wpisowe

750zł
Czesne
(obejmujące: wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, opiekę 2 nauczycieli przez cały dzień w grupie 15 osobowej, lekcje języka angielskiego - 3x w tygodniu, rytmikę 3x w tygodniu, warsztaty teatralne 1x w tygodniu)

1200zł miesięcznie 

Zajęcia dodatkowe:

nauka gry na instrumencie - 100 zł miesięcznie  (8 lekcji)

logopedia - 20zł/20 minut

taniec towarzyski - 40 zł miesięcznie

Chór 70zł miesięcznie

Nasz numer konta: mBank 92 1140 2004 0000 3402 3395 2229