Wpisowe

750zł
Czesne
(obejmujące: wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, opiekę 2 nauczycieli przez cały dzień w grupie 15 osobowej, lekcje języka angielskiego - 3x w tygodniu, rytmikę 3x w tygodniu, warsztaty teatralne 1x w tygodniu)

1100zł miesięcznie 

Chór 30zł miesięcznie

Nasz numer konta: mBank 92 1140 2004 0000 3402 3395 2229